Etika Emas dibekukan BNM

Salam,

Menyorot kembali 'entry' semalam berkaitan Ceramic Asia Club yang dibekukan oleh BNM, sila lihat kenyataan rasmi Bank Negara Malaysia;

Bank Negara Malaysia Investigates Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd And Its Related Companies


Ok, berbalik kepada cerita asal, Etiqa Emas kini sedang dibekukan oleh BNM untuk siasatan atas akta BAFIA (keraguan mengambil deposit secara tidak sah dan akta AMLATFA (Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001). Sila rujuk BNM.

Apakah penyebabnya masih belum diketahui kerana mengikut Etika Emas, mereka memperdagangkan emas sebenar (fizikal 999.9). Laman web rasmi etika emas ditutup bagi memberi laluan kepada BNM menjalankan siasatan. Petikan muka utama etika emas:

"Perlu ditekankan di sini bahawa EEESB hanya menjalankan urusan jual-beli emas fizikal 999.9. Kami membantu memberi khidmat nasihat kepada para pelanggan kami tentang kaedah menambahkan aset emas mereka dengan menggunakan institusi ar-rahnu yang berdaftar sebagai mekanisma. Bersama-sama ini, kami edarkan model perniagaan yang kami jalankan bersama rakan niaga dan institusi Ar-Rahnu untuk maklumat Tuan/Puan." .. bacaan penuh

Apa itu pelaburan emas

Pelaburan emas adalah pembelian emas dalam bentuk fizikal jongkong emas (gold bar), dinar / syiling emas (bullion gold coin) atau pun barangan kemas (jewellery*). Pelaburan emas juga boleh dibuat dengan cara bukan fizikal (buka akaun dengan institusi yang bertauliah).
* pelaburan dengan cara barangan kemas akan mengalami susut nilai disebabkan harga semasa pembelian adalah nilai emas + upah ukir (workmanship).


Klik banner untuk keterangan lanjut

Kenapa melabur dengan emas

Emas telah diketahui umum mempunyai nilai yang tinggi dengan harga yang stabil (tidak jatuh merudum) dan harganya sentiasa naik. Emas juga asalnya menjadi nilai muka kepada jumlah wang yang ada di dalam simpanan setiap negara. Emas TIDAK jatuh nilai dimakan inflasi.

Antara Institusi yang menjalankan pelaburan emas
Tedapat beberapa syarikat yang menjalankan dagangan pelaburan emas ini. Antaranya Etika Emas, Maybank, Public bank, UOB, Poh Kong, Habib Jewels dan banyak lagi.Hukum melabur emas mengikut Islam

Mengikut ulasan uzar @ Zaharudin.net, pelaburan emas terdapat beberapa hukum mengikut kaedah;
1. HARAM DAN BATAL : Jika emas itu belum berada dalam pemilikan bank dan hanya akan dibeli daripada pihak ketiga dalam majlis transaksi yang berasingan. Urusniaga pembukaan akaun itu telah menjadi HARAM dan tidak SAH, kerana pihak bank telah menjual emas yang tiada di dalam miliknya dan juga kerana riba telah berlaku apabila tiadanya elemen ‘Taqabud fil Majlis' (serah terima dalam satu masa), sebarang penangguhan membawa kepada Riba an-Nasiah.

Kesimpulan ; pastikan emas yang ingin dijual mestilah berada dalam pemilikan pihak bank tersebut.
2. HARAM DAN BATAL : Iaitu jika emas BELUM atau TIDAK diterima sertamerta ketika membuka akaun pelaburan emas itu.

Sebagai contohnya, pelanggan hanya yang membayar sejumlah wang untuk membeli emas 100 gram dan memulkana akaunnya, namun pihak bank tidak memberikan sebarang bukti pembelian telah termeterai dengan rasminya atau ‘concluded'. SERTA tiada sebarang jenis bukti bertulis yang menunjukkan pelanggan kini menerima ‘hak tasarruf' (hak kebebasan terhadap sejumlah emas yang telah dibelinya sama ada untuk menjualnya padabila-bila masa yang dikehendakinya).

3. HALAL DAN SAH :

Setelah anda membaca dua bentuk yang jatuh haram, sudah tentu anda mampu memeastikan bagaimana bentuk akaun pelaburan emas yang halal dan sah. Iaitu :-

a. Bank memiliki emas yang dijual semasa menjual.

b. Bank memberikan bukti dan hak tasarruf kepada pelanggan sama ada dalam bentuk fizikal emas atau bentuk sijil hak ke atas sejumlah emas (yang telah dibeli), yang mana sijil itu melayakkan pelanggan itu menuntut emasnya secara fizikal pada bila-bila masa yang dikehendakinya. Ini bermakna sijil itu ibarat sebuah kad debit dan cek yang mewakili duit fizikal yang wujud. Penyerahan menggunakan sijil ha milik emas sebagai tanda pembeli dan pembukaan akaun sudah sempurna adalah SAH DAN HARUS di sisi Islam. Ia dianggap sebagai penyerahan tidak fizikal (al-Qabdhu Al-Ma'nawi) Demikian fatwa oleh Majlis Fiqh Antarabangsa dalam keputusan mereka nombor 84, 9/1 (Qararat Wa Tawsiat, hlm 191)

Sila rujuk Hukum Akaun Pelaburan Emas di Bank Malaysia


Rujukan pelaburan emas

Etika gold
Jutawan Emas
Rahsia pelaburan emas
Kijang Emas (wikipedia)

Zaharudin.net :Dinar Emas elak manipulasi (Nik Aziz & Dr. M)

Maybank2u : Kijang Emas Gold Bullion Coins
Public Bank Launches Gold Investment Account

Public gold
Public Dinar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...